Festloge Vategrad    Barde borddækning  Festloge Druidegraden

 

                                                                      
                                              
  • Grundlagt: 2015                                                              
  • Mødedag: Onsdag kl. 19 (ulige uger)
  • Adresse: Islandsvej 5, 7100 Vejle
  • E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Beskrivelse

Logen Camelot fik sin spæde start i begyndelsen i 2014, da nogle Druidebrødre i en uformel snak diskuterede muligheden for en ny loge under Den Danske Druideorden.

Snakken blev omdannet til realitet, da flere brødre fandt idéen udfordrende og spændende. Undersøgelser blev igangsat, byen, der skulle beriges med en Druideloge, blev i enighed udvalgt til Vejle.

Undersøgelser skulle også sandsynliggøre, at der var basis for en Druideloge i Vejle, og andre vigtige opgaver og udfordringer skulle løses, inden det praktiske arbejde kunne søsættes.
Nogle af de udfordringer, der var vigtige, var bl.a., hvor mange loger er der i forvejen i Vejle? 
Kunne vi samle et passende antal brødre, der ville tage udfordringen op som det at starte en Druideloge?
Kunne vi finde mænd i lokalområdet i Vejle, der ville være med?
Et vigtigt element var også, passende lokaler som vi kunne holde møder i, og ikke mindst økonomien var et vigtigt element.

Efter omtrent 2 års arbejde blev logen Camelots første embedstab fundet, dygtige og initiativrige brødre der ville påtage sig denne opgave under ledelse af ROÆ Jens Lerche.
En lejeaftale blev ligeledes indgået med Frimurerlauget ”De To Søjler”, beliggende Stormgade 1 i Vejle centrum, lokalerne var således indrettet, at de passede fantastisk til Druideordenens rammer.

En dato for indstiftelse af en ny Druideloge kunne nu se dagens lys, dato og tid blev nu planlagt, og indstiftelsen kunne nu blive en realitet.

Logen Camelot under Den Danske Druideorden blev indstiftet: 28. november 2015

Efter 3 års leje ved frimurerlaugets loge i Vejle, ”De 2 Søjler” er det nu lykkedes at få egne lokaler i Vejle.

Vi er ”De 2 Søjler” stor tak skyldig for deres hjælpsomme og broderlige omgang med os.

En druidebror i vor loge investerede i en ejendom i Vejle, Islandsvej 5, hvor vi nu efter et ½ års ombygning står med nogle flotte og brugervenlige lokaler.

Lørdag d. 24. november 2018 blev lokalerne ved Rigsstorlogens embedsmænd indviet til druidisk brug og den indvarslede Højtidsloge fik besøg af storlogerne og samtlige grundloger i Danmark.

Der var endvidere gæster fra logerne i Norge og Tyskland. 

Ædel Ærk Preben Pallisby kunne byde velkommen til de mange gæster og glædede sig over den store tilslutning.

Vi kan i dag glæde os over at vi nu er 33 brødre i logen Camelot, alderen spænder fra 27 år til 75 år.

 

 

 ANSØG

sesdag.

Vi har 74 gæster og ingen medlemmer online